Valokuvan värimäärittely Lightroomissa: Näin toimii Color Grading -työkalu

Lightroomin Color Grading on erittäin monipuolinen työkalu valokuvan värimäärittelyyn. Ensisilmäyksellä työkalu saattaa näyttää monimutkaiselta, mutta Color Grading -paneelin käytössä pääsee helposti alkuun, kunhan ymmärtää sen ominaisuudet ja antaa sille mahdollisuuden. 

Nykyinen Color Grading -työkalu korvasi 2020 loppuvuodest Split Toning -valikon. Jos vanha Split Toning oli tuttu, niin ei huolta, sillä uudistetussa Color Grading -työkalussa pystyy tekemään samoja värimuutoksia ja paljon muuta. Vanhat Split Toning asetukset ovat myös yhteensopivia Color Grading -paneelin kanssa.

Väittäisin että tämä 2020 uudistus teki Color Grading -työkalusta yhden Lightroomin monipuolisimmista työkaluista. Kyseinen työkalu löytyy Lightroomin neljännestä valikosta Develop -moduulin sisältä. 

Tämän artikkelin ja yllä olevan videon ideana on käydä läpi Color Grading -työkalun mahdollisuudet.

lightroom, color grading
Lightroom käyttää liukuvaa väriympyrää. Mitä kauempana keskipisteestä liikumme sen värikylläisempi väri on kyseessä. 

Miten Lightroomin Color Grading -työkalu toimii?

Color Grading -työkalu perustuu Lightroomissa kokonaan väriympyrään. Joten tutustutaan alkuun väriympyrän toimintaan. Vastaavat väriympyrät löytyy myös monista muista kuvankäsittelyohjelmista ja videoeditoreista, joten Color Grading-työkalun opettelusta on hyötyä myös Lightroomin ulkopuolella. 

Lightroom käyttää yllä olevan näköistä liukuvaa väriympyrää, jossa valkoinen on keskellä. Väriympyrän keskellä on piste, jota liikuttamalla pystymme tuomaan kuvaan haluttua väriä. 

Mitä kauempana keskipisteestä liikumme sen värikylläisempi väri on kyseessä. 

Lightroomin Color Grading -työkalussa näitä väriympyröitä on neljä kappaletta, joiden avulla värimuutoksen voi kohdistaa huippuvaloihin, keskisävyihin, varjoihin tai koko kuvaan. 

Lightroom, color grading
Tämä pieni nuoli avaa erilliset Hue ja Saturation säätimet, joiden avulla on helpompi tehdä hienovaraisia muutoksia kuvan väreihin.

Värimäärittelyn tekeminen

Oman kokemukseni mukaan Color Grading -työkalussa halutaan usein tehdä hienovaraisia muutoksia. Työkalu on itsessään melko herkkä, eli jo pienellä värikorjauksella on iso vaikutus valokuvan värimaailmaan. Tämän takia työkalu saattaa alkuun tuntua vaikealta käyttää.

Väriympyrän sisällä olevaa pistettä voi siirrellä hiirtä vetämällä. Väriä voi myös vaihtaa väriympyrän alla olevista säätimistä. Tämä voi olla kätevää hienovaraisten muutoksien kohdalla.  

Color Grading -työkalussa on mielestäni parempi tehdä värisäätöjä näkymässä, jossa jokainen sävyala on omana välilehtenään. Näin väriympyrät ovat isompia ja pienien muutoksien tekeminen onnistuu paremmin. 

Lue myös: Näin Lightroom-presetit nopeuttavat kuvankäsittelyä

Highlights (huippuvalot)

Highlights väriympyrän avulla voi sävyttää kuvan huippuvaloja haluamaansa suuntaan. Pystymme esimerkiksi tuomaan huippuvaloihin lämmintä keltaista, kuten yllä olevassa esimerkissä.

Tämä voisi olla kätevää auringonlaskun aikaan otetuissa kuvissa, joissa halutaan lämmittää kuvaa entisestään. Huippuvalojen lämmittäminen voi tehdä kuvan tunnelmasta mukavan heleän ja eteerisen.

Midtones (keskisävyt)

Color Grading -työkalun midtones osiossa pystyy sävyttämään valokuvan keskisävyjä ja tätä kautta saavuttamaan halutun efektin.
Monissa kuvissa on paljon keskisävyjä, jota kautta tällä säätimellä on usein iso vaikutus kuvan värimaailmaan ja fiilikseen.

Teal and orange on trendikäs värimäärittely tyyli, jossa hyödynnetään vastavärejä.

Shadows (varjot)

Varjojen sävyttäminen on yksi yleisimpiä tekniikoita valokuvan värimäärittelyssä. Tämä onnistuu Color Grading -työkalun shadows välilehdesssä.

Varjoja sävyttämällä pystyy tuomaan kuvaan tietynlaisen estetiikan riippuen millaisesta värimäärittelystä tykkää. Lähes kaikissa kuvissa on jonkinlaisia varjoalueita, jolloin on mahdollista leikkiä ja kokeilla mitä tällä työkalulla voisi saada värien kautta aikaan. 

Yksi trendikäs tyyli on esimerkiksi sävyttää varjoja sinertäviksi ja huippuvaloja lämpimään oranssiin. Tätä kutsutaan teal and orange -värimäärittelyksi, joka on tullut tunnetuksi monista elokuvista.

Global (koko kuva)

Viimeisen väriympyrän, eli globalin avulla pystyy Lightroomissa sävyttämään koko kuvaa tiettyyn suuntaan. Mielikuvallisesti voi miettiä, että tämä on sama kuin olisi kuvaustilanteessa käyttänyt värikästä filtteriä objektiivin edessä. 

Tämä koko kuvan sävyttäminen on voimakas efekti, jota pystyy käyttämään taiteellisiin tarkoituksiin. 

Lightroomin Color Grading -työkalu uudistettiin vuonna 2020.

Näiden neljän väriympyrän lisäksi uudistetusta Color Grading -työkalusta löytyy blending ja balance nimiset säätimet. Nämä kaksi vaikuttavat kuinka valitut värit näkyvät kuvassa. 

Blending

Blending säädin vaikuttaa kuinka paljon limitystä väreissä on varjoista huippuvaloihin mentäessä. 

Jos vedämme blending säädintä vasemmalle tulee raja-alueesta selkeämpi ja yksittäiset värit erottuvat puhtaammin. Blending säätimen vetäminen plussalle kasvattaa limitystä ja sekoittaa varjojen ja huippuvalojen väriä enemmän toisiinsa. 

Balance

Balance säätimen avulla pystyy hallitsemaan kuinka valitut värit tasapainoittuvat varjojen ja huippuvalojen välillä. Balance säätimen vetäminen vasemmalle voimistaa efektiä varjoissa, kun taas oikealle vetäminen antaa värien näkyä enempi huippuvaloissa.

Korjaava värimäärittely Lightroomissa

Valokuvan värimäärittelyn voi jakaa kahteen kategoriaan, jotka ovat korjaava värimäärittely ja taiteellinen värimäärittely. Näistä korjaava värimäärittely on hienovaraista ja huomaamatonta värien työstämistä, kun taas taiteellisessa värimäärittelyssä voidaan hakea voimakkaita esteettisiä efektejä, jotka huomataan.

Korjaava värimäärittely tarkoittaa tilannetta, jossa kuvan väreistä halutaan saada mahdollisimman neutraaleja ja todellisuutta vastaavia. Tämä vaatii hienovaraista otetta ja taitoa lukea kuvan värejä. Korjaavassa värimäärittelyssä voidaan käyttää vastavärejä hyödyksi. Eli jos valokuvan harmaa pinta jostain syystä näyttää vihertävältä, niin voimme värimäärittelyn avulla tuoda kuvaan vihreän vastaväriä, eli magentaa.

Korjaavan värimäärittelyn avulla voidaan tällä tavalla neutralisoida kuvan sävyjä. 

Taiteellinen värimäärittely

Valokuvan taiteellisessa värimäärittelyssä tärkeintä on tunnelma. Värien kautta voi tuoda kuvaan tiettyä fiilistä ja tätä kautta korostaa haluttua tarinaa ja esimerkiksi aikakautta. Taiteellisessa värimäärittelyssä voidaan esimerkiksi jäljitellä tietyn filmityypin värejä tai puskea kuvan sävyjä tiettyä väriharmoniaa kohti. 

Tutustu myös: Neljä vuodenaikaa Lightroom-presetit

Yhteenveto värimäärittelystä Lightroomissa

Lightroomin uudistettu Color Grading on mielestäni yksi ohjelman parhaita päivityksiä pitkään aikaan. Työkaluna Color Grading ei ole se Lightroomin kaikista helpoin työkalu ja myönnän, että sillä on mahdollista tehdä valokuvalle kamalaa jälkeä.

Osaavissa käsissä Color Grading on kuitenkin erittäin monipuolinen työkalu valokuvan värimäärittelyyn. Väitän että Color Grading työkalun opettelusta voi olla merkittävää hyötyä, kun ottaa huomioon sen potentiaalin ja universaalin tyylin.

Tämän kattavan verkkokurssin avulla opit Lightroomin tärkeimmät työkalut ja saat tehtyä entistä näyttävämpiä valokuvia kuvankäsittelyn avulla.

28 opetusvideota
4.5h materiaalia
Lunttilappu tärkeimmistä pikakomennoista

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *