Perspektiivi ja sommittelu valokuvauksessa

Sommittelu tarkoittaa kohteiden välistä tasapainoa. Taitavalla sommittelulla valokuvaaja pystyy ohjaamaan katsojan huomion haluttuihin kohtiin ja näin kertomaan haluamansa tarinaa. Sommittelu on valintoja ja näkymän selkeyttämistä, joka johtaa vahvempiin kuviin.

Sommitteluun panostaminen on helpoin tapa ottaa parempia kuvia. Meidän peruskurssin tässä osassa käymme läpi yleisimpiä ajatuksia sommittelusta ja tutustumme muutamaan yleiseen sommittelusääntöön.

Kannattaa muista, että seuraavat säännöt ei ole mitään absoluuttisia totuuksia. Näitä vinkkejä on paras miettiä ohjenuorana, joita voi lähteä vapaasti rikkomaan, kun siltä tuntuu. Sääntöjen rikkominen on kuitenkin parempi tehdä, kun alkuun tietää ja ymmärtää säännöt. Sommitteluohjeiden rikkomisen tulee olla valinta, ei vahinko.

Artikkelin sisällysluettelo

Pidä horisontti suorassa
Kohteen tasolta kuvaaminen
Kokeile matalaa kuvakulmaa
Muista katsoa alas
Kiinnitä huomiota kuvan reunoihin
Kultainen leikkaus
Keskeissommittelu
Johdattelevat linjat
Toiston käyttäminen
Kohteen kehystäminen
Negatiivinen tila
Miten polttoväli vaikuttaa perspektiiviin?
Muistilista valokuvan sommitteluun
Kuvaustehtävä

Viisi vinkkiä valokuvien sommitteluun

Sommittelua oppii avoimesti tutkimalla ympäröivää maailmaa uusin silmin. Suosittelemme leikkimielistä asennetta ja rohkeutta kokeilla täysin uusia näkökulmia. Olemme seuraavaksi listanneet viisi sommitteluvinkkiä, jotka kannattaa alkuun pitää mielessä. Tämän jälkeen esittelemme perinteisimmät sommittelusäännöt, kuten kultaisen leikkauksen ja linjojen käytön.

1. Pidä horisontti suorassa

Vino kuva vaikuttaa epätasapainoiselta, sillä ihmissilmä on tottunut suoraan horisonttiin. Vino horisontti häiritsee etenkin maisemakuvissa ja näkymissä, joissa on paljon suoria elementtejä. Alkuun suosittelemme pitämään horisontin suorassa. Monissa kameroissa ja puhelimissa voi valikosta asettaa päälle apuviivat, joiden avulla näemme kuvaustilanteessa koska kuvan elementit ovat vinossa. Apuviivojen käyttö voi muutenkin olla hyödyllistä, kuin olemme harjoittelemassa sommittelua.

Tätä sääntöä kannattaa mielestämme rikkoa harkiten ja vasta kun muut säännöt sommittelusta ovat tuttuja. Jos päätät rikkoa tätä sääntöä ja jättää horisontin vinoon, kannattaa se siinä tapauksessa tehdä rohkeasti. Aavistuksen vino horisontti tuntuu virheeltä, kun taas kunnon kallistus voi toimia tehokeinona ja antaa kuvalle vauhtia.

Valokuvien sommittelussa on tärkeää huomioida miten korkealle tai matalalle asettelemme kameran suhteessa kohteeseen. Kuva: Patricia Prudente

2. Kohteen tasolta kuvaaminen

Valokuvien sommittelussa on tärkeää huomioida miten korkealle tai matalalle asettelemme kameran suhteessa kohteeseen. Kameran korkeuden valinta vaikuttaa vahvasti kuvan voimasuhteisiin.

Tasa-arvoisin kuvakulma on kohteen tasolta kuvaaminen. Tämä on kunnioittava tapa esittää kohde ja sen takia hyvä lähtökohta moneen tilanteeseen. Kun kuvaamme kohteen tasolta päästämme kuvan katsojan lähelle kohdetta.

Tämä ajatus on erityisen tärkeä pitää mielessä, kun olemme kuvaamassa itseämme lyhyempiä kohteita. Etenkin lapsi- ja eläinkuvauksessa kannattaa usein laskeutua kohteen silmien tasolle. Ylhäältä alaspäin katsominen antaa turhan ulkopuolisen olon, kun taas samassa tasossa oleminen tuo meidät lähemmäksi kohdetta. 

Alhaalta ylöspäin kuvatessa kaikki näyttää suurelta ja mahtavalta, jota voi käyttää tehokeinona. Kuva: Dave Hoefler

3. Kokeile matalaa kuvakulma

Aivan liian usein valokuvaajat ottavat automaattisesti kaikki kuvat silmän korkeudelta. Tästä tulee tapa, jota emme edes huomaa. Kamera tai puhelin otetaan esiin ja kuva otetaan sen enempää miettimättä silmän korkeudelta. Tämä johtaa tylsään sommitteluun ja rajoittaa tapaamme havoinnoida ympäröivää maailmaa.

Meidän ensimmäinen ehdotus uuden kuvakulman opetteluun on mennä kameran kanssa matalalle ja sieltä etsiä uusia kiinnostavia näkymiä. Mitä matalamman kuvakulman valitset, sitä dramaattisempi lopputulos.

Alhaalta ylöspäin kuvataessa kaikki näyttää suurelta ja mahtavalta, jota voi käyttää tehokeinona.

Ylhäältä alaspäin katsominen saa kohteet näyttämään pienemmiltä ja esittää kohteiden väliset mittasuhteet.. Kuva: Wang Ward

4. Muista katsoa alas

Kyykkimisen jälkeen on hyvä koittaa täyttä vastakohtaa ja etsiä korkeampaa kuvakulmia. Korkeat paikat antavat paljon uusia mahdollisuuksia kuvakulman valintaan ja piristävät taatusti sommittelua. Ylhäältä alaspäin katsominen saa kohteet näyttämään pienemmiltä ja esittää kohteiden väliset mittasuhteet.

Haluamme muistuttaa, että korkealta kuvaamisen ei tarvitse tarkoittaa katolle kiipeämistä tai dronen lennättämistä. Jo käsien suoristaminen tai pienelle korokkeelle nouseminen voi tuoda kiinnostavan muutoksen arkiseen kuvakulmaan.

5. Kiinnitä huomiota kuvan reunoihin

Kuvan korkeuden valinnan jälkeen on hyvä idea kiinnittää erityistä huomiota kuvan reunoihin. Reunoilla häiritsevät elementit johdattavat katsojan katseen ulos kuvasta ja häiritsevät kuvan harmoniaa. Kuvan reunoja voi miettiä kehyksinä, joita emme halua rikkoa.

Kuvan reunat on helpointa pitää rauhallisina ja tätä kautta viedä huomio kuvan keskelle.

Kultaisen leikkauksen hyödyntäminen on hyvin turvallinen ja varma tapa sommitella kohde. Kuva: Kuno Schweizer

Sommittele kultaisen leikkauksen mukaan

Kultainen leikkaus on kuvataiteessa sommittelun perussääntöjä ja aihe, jonka tulisi olla tuttu kaikille valokuvaajille. Kultaisen leikkauksen hyödyntäminen on varmimpia tapoja luoda tasapainoinen kokonaisuus.

Kultaisen leikkauksen käyttäminen sommitelussa on helppoa. Sinun tarvitsee ainoastaan sijoittaa kuvan tärkein kohde kultaisen leikkauksen mukaisin rajapintoihin ja leikkauspisteisiin. Kultaisen leikkauksen mukaiset apuviivat on mahdollista laittaa päälle monissa kameroissa ja esimerkiksi kuvankäsittelyohjelmien rajaustyökalussa. Voit esimerkiksi asetella kuvan horisontin tai mallin silmät kultaisen leikkauksen mukaisesti.

Keskeissommittelulla voidaan korostaa kuvan symmetriaa ja myös tehokkaasti erottaa kohde taustasta. Kuva: Christoper Campbell

Keskeissommittelun käyttö valokuvissa

Keskeissommittelu tarkoittaa tärkeimmän kohteen pitämistä kuva-alan keskellä. Tällä tekniikalla voidaan korostaa maiseman symmetriaa ja tehokkaasti erottaa kohde taustasta. Keskeissommittelu voi antaa kuvalle staattisen vaikutelman. Keskeissommittelua käytetään erityisen paljon neliönmallisissa kuvissa.

Johdattelevat linjat on tehokas keino luoda kolmiulotteisuutta kuvaan. Kuva: Paul Carmona

Johdattelevat linjat ohjaavat katsetta

Johdattelevat linjat on tehokas keino luoda kolmiulotteisuutta kuvaan ja kutsua kuvan katsoja syvemmälle kuvaan. Valokuvissa tällaisina linjoina voi toimia tiet, polut ja esimerkiksi aidat. Mieti voisitko hyödyntää vastaavia linjoja seuraavan kerran kun olet kuvaamassa. Pohdi mihin suuntaan haluat ohjata katsojan huomion ja asettele linjat tämän mukaan.

Toiston hyödyntäminen selkeyttää kuvaa ja luo minimalistisen vaikutelman. Kuva: Estudio Bloom

Toiston käyttö sommittelussa

Toiston hyödyntäminen selkeyttää kuvaa ja luo minimalistisen vaikutelman. Harkittu toisto on erinomainen tapa parantaa valokuvien sommittelua ja rauhoittaa kuvaa. Tässä tekniikassa etsitään maisemasta toistuvia muotoja, rytmiä ja tasapainoa. Monet arkkitehti- ja ruokakuvaajat osaavat hyödyntää toistoa valokuvissaan loistavasti. Meidän syventänä artikkeli toiston käytöstä löytyy täältä: Toiston käyttäminen osana vahvaa sommittelua

Kuvaan voi etsiä luonnollisia kehyksiä. Kuva: Joe Waranont

Kohteen kehystäminen vahvistaa sommittelua

Kohteen kehystäminen on aikaisempia leikkisämpi sommitteluidea. Tässä tekniikassa on ajatuksena ympäristöstä etsiä elementti, jolla pystyt luonnollisesti kehystämään kuvan kohteen. Esimerkkejä tällaisista luonnollisista kehyksistä voisi olla oviaukko, puun oksat tai luolan suu.

Kehystäminen antaa kuvalle ryhtiä ja voi toimia hyvin tarinnankerronnassa. Kohteen kehystäminen myös pakottaa miettimään kuvan sommittelua tarkasti ja todella etsimään näitä mahdollisuuksia ympäristöstä.

Negatiivinen tila yksinkertaistaa kuvaa ja antaa kohteen hengittää. Kuva: Greg Shield

Negatiivinen tila

Negatiivisen tilan käyttö tarkoittaa, että sommittelussa kohteen ympärille jätetään ylikorostetun paljon tilaa. Tämä yksinkertaistaa kuvaa ja antaa voimaa kuvaan jätettävälle kohteelle. Tässä tekniikassa täytyy uskaltaa luottaa karsimiseen.

Miten objektiivin polttoväli vaikuttaa perspektiiviin?

Ylläolevissa kuvissa näemme, miten objektiivin polttoväli vaikuttaa perspektiiviin. Kuvissa kameran sijainti ja polttoväli vaihtuvat, mutta Juho pysyy samankokoisena. Huomaa kuvissa erityisesti se, kuinka lähellä seinää Juho vaikuttaa olevan.

Muistilista valokuvan sommitteluun

  • Onko kuvan kohde tarpeeksi selvä?
  • Mitä kuvan reunoilla tapahtuu?
  • Oletko muistanut valita kameran korkeuden tietoisesti?
  • Miten silmäsi vaeltaa kuvassa?
  • Onko tämä paras mahdollinen objektiivi? Voisiko eri polttoväli parantaa sommittelua?
  • Vähemmän on enemmän. Onko ruudussa jotain ylimääräistä, jonka voisi karsia pois.

Kuvaustehtävä: “Harkittu sommittelu”

Ota kuva, jonka sommittelussa hyödynnetään jakson ohjeita. Hyödynnä mahdollisuuksien mukaan myös kameran ja objektiivin perspektiiviä.

Halutessasi voit jakaa kuvaustehtävän lopputuloksia kanssamme Instagramissa tunnisteella #kamerakoulu.

Haluatko oppia lisää valokuvauksen perusteista?

Tämä artikkeli kuuluu osaksi meidän ilmaista peruskurssi. Meidän peruskurssin avulla opit valokuvauksen alkeet ja saat otettua entistä hienompia valokuvia. Kurssi on tarkoitettu valokuvauksen aloittelijoille ja ensimmäisen järjestelmäkameran omistajille. Peruskurssi sisältää seuraavat jaksot:

1 ajatus aiheesta “Perspektiivi ja sommittelu valokuvauksessa”

  1. Paluuviite: Tinksu – Can you see? – vf19valokuvakoulu

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *